III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

Głównym celem niniejszej konferencji, która odbędzie się 22-24 marca 2013 r., jest wymiana wiedzy i doświadczeń między akademicką społecznością młodych naukowców kierunków przyrodniczych. Drugim celem jest integracja tego środowiska, co może zaowocować nawiązaniem współpracy w realizacji interdyscyplinarnych projektów naukowych. W poprzednich edycjach sympozjum brali udział przedstawiciele nauk biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych oraz matematycznych, którzy prezentowali wyniki swoich badań podczas interdyscyplinarnych sesji wykładowych oraz posterowych. Podobnie jak w roku ubiegłym wystąpienia uczestników będą podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) biologiczno- biotechnologiczny; 2) geograficzno- środowiskowy oraz 3) chemiczno- fizyczny.

W tym pierwszym bloku planujemy wyodrębnić specjalny blok wystąpień oraz przestrzeń podczas sesji posterowej dla dziedziny wiodącej jaką chcielibyśmy uczynić Biologię Komórki. W ten sposób chcemy zainteresować tą dziedziną także innych uczestników Sympozjum. Dodatkowo w naszych planach jest zorganizować jeden wykład plenarny (np. wykład otwarcia) właśnie z tej dziedziny. Współorganizatorem tej części naszego sympozjum jest Komitet Cytobiologii PAN.

W bloku goegraficzno-środowiskowy chcielibyśmy wyodrębnić specjalny blok wystąpień oraz przestrzeń podczas sesji posterowej dla dziedziny wiodącej jaką byłaby Geoinformacja w Badaniach Środowiska. Byłby to temat łączący te dwie rozległe dziedziny nauki.

W bloku chemiczno-fizycznym tematem przewodnim części prelekcji i posterów będzie Nanotechnologia. Chcemy tym samym zainteresować naszych uczestników tą prężnie rozwijającą się dziedziną nauki.