FAQ - najczęściej zadawane pytania

Z czasem sekcja będzie rozbudowywana o nadchodzace pytania.

1. PYTANIE: Czy na sympozjum przedstawiać można tylko projekty z badań własnych, czy także naukowo-popularne?
ODPOWIEDŹ: Sympozjum nie ogranicza wystąpień wyłącznie do opisujących badania własne. W formularzu zgłoszeniowym umieszczonym w dziale rejestracja znajduje się pole " Rodzaj wystąpienia ustnego (podkreślić)" należy wówczas wybrać, czy praca (plakat/wystąpienie) będzie pracą badawczą czy pracą przeglądową.


2. PYTANIE: Czy jest możliwość aby studenci z innej uczelni mogli zgłosić swoje propozycje referatów?
ODPOWIEDŹ: Oczywiście, taki jest właśnie nasz zamysł! III KSSNP jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim.


3. PYTANIE: Czy możliwa jest opłata grupowa, np za całe koło naukowe?
ODPOWIEDŹ: Tak. Tytuł przelewu powinien być jednak wówczas odmienny. Standardowo winien on wyglądać w następujący sposób: "KSSNP, Nazwisko Imię, Nazwa Uczelni". W przypadku wpłaty grupowej, zamiast imienia i nazwiska pojedynczej osoby, powinna być umieszczona skrócona nazwa Koła oraz liczba osób, za którą dokonywana jest opłata. W przypadku toruńskiego koła biotechnologicznego dokonującego wpłaty za 5 osób, tytuł wyglądałby następująco: "KSSNP, SKNBt, 5 os., UMK"
Oprócz tego, każda osoba, za którą dokonywana jest zbiorcza wpłata w formularzu zgłoszeniowym powinna zaznaczyć, że chce fakturę, a w polu UWAGI na końcu formularzu napisać, że prośba o fakturę dotyczy wspólnej wpłaty grupy osób zgłaszanych przez XXX z Koła YYY, Uczelni ZZZ. Wówczas XXX powinien/-winna wpisać dane do faktury w formularzu i uwagach wymienić imiona i nazwiska osób, za które dokonywana będzie wpłata.


4. PYTANIE: Czy fakturę oraz certyfikaty będzie można odebrać na miejscu?
ODPOWIEDŹ: Certyfikat będzie można odebrać na miejscu. Postaramy się, by tak samo było w przypadku faktur, ale nie możemy tego jeszcze zagwarantować.