Kilka słów o konferencji...

Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych i Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych to ogólnopolska konferencja skierowana do studentów oraz doktorantów kształcących się bądź pracujących w dziedzinach związanych z ekologią, ochroną środowiska, rolnictwem, biologią, biotechnologią, geografią oraz człowiekiem. Młodzi naukowcy będą mieli szanse zaprezentować wyniki swoich badań podczas interdyscyplinarnych sesji wykładowych oraz posterowych. Głównym celem niniejszej konferencji jest wymiana wiedzy, myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami kierunków przyrodniczych, a także szeroko pojęta współpraca w realizacji interdyscyplinarnych projektów naukowych. Oprócz młodych adeptów kierunków przyrodniczych, rokrocznie naszą konferencję zaszczycają doświadczeni naukowcy, kierownicy wiodących polskich ośrodków badawczych.

Organizowana nieprzerwanie od 2012 roku przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii. W tym roku organizatorami są Studenckie Koło Naukowe Biologów, Studenckie Koło Naukowe Geografów, Koło Naukowe Biologii Sądowej "Corpus Delicti" oraz SKN "Kreatorzy Przestrzeni".