KOMITET ORGANIZACYJNY
VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
mgr Aleksander Adamczyk

SEKRETARZ KONFERENCJI

mgr Wioleta Tylman-Mojżeszek 

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

mgr Marlena Kozłowska
mgr Marcin Sykuła
mgr Łukasz Wiśniewski
mgr Patrycja Ulandowska-Monarcha
Mateusz Kolankowski
Magdalena Janiszewska
Barbara Skorupka  
Paulina Matecka  
Daria Gagacka  
Kornelia Wójcik
Magdalena Kwiatkowska
Jakub Diakowicz
Marta Majerska
Magdalena Mazurkiewicz
Piotr Kłonowski
Krzysztof Smoczyk
Radosław Seracki
Leszek Dąbrowski
Jola Mordzak