Rejestracja

pobierz regulamin konferencji
pobierz formatkę abstraktów
pobierz przykładowy abstrakt

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

TERMINY

Dla uczestników biernych podstawą akceptacji zgłoszenia jest wysłanie formularza zgłoszeniowego, a kryterium – kolejność zgłoszeń.

Dla uczestników czynnych, podstawą akceptacji zgłoszenia jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz jak najszybsze (do dwóch dni od rejestracji) dosłanie wypełnionej formatki abstraktu na adres kssnpzgloszenia@gmail.com Organizatorzy VII KSSNP & III TSDNP zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów, które zostaną zakwalifikowane do wystąpienia ustnego i plakatów. Osoby, których zgłoszenie zostanie zaakceptowane otrzymają informację zwrotną. Etap weryfikacji zgłoszeń będzie miał miejsce w pierwszym tygodniu lutego. Wystąpienie ustne może być prezentowane przez jedną osobę. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem KSSNP.

.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Wynosi 90 zł. W jej ramach organizatorzy gwarantują imienne certyfikaty uczestnictwa (biernego oraz aktywnego, z wyszczególnieniem wygłoszenia prelekcji lub prezentacji posteru), książkę abstraktów, materiały konferencyjne, obiad, przerwy kawowe oraz udział w imprezie integracyjnej. Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz wyżej). Opłatę konferencyjną należy uiścić po otrzymaniu od Organizatorów informacji zwrotnej dotyczącej decyzji o udziale w konferencji w ciągu 7 dni. Zawarty będzie w niej nr konta bankowego. Tytuł przelewu powinien być sformatowany w następujący sposób: „VII KSSNP, Nazwisko Imię, Nazwa Uczelni”: